Privacy verklaring

  1. De verkoper behandeld alle verkregen gegevens strikt vertrouwelijk.
  2. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afwikkelen van de bestelling en de daarmee samenhangende handelingen zoals facturering en verzending.
  3. Gegevens worden nooit doorverkocht of doorgegeven aan derden, tenzij de verkoper hiertoe wettelijk verplicht is.
  4. Mocht u willen dat wij een deel van uw gegevens wijzigen of verwijderen, dan kunt u dit verzoek mailen aan info@henkterhorst.nl